Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta matgästerna i fokus.


I februari 2012 antog kommunfullmäktige en Livsmedels- och måltidspolicy för kommunen.


Vi erbjuder varma komponenter till näringsriktiga luncher i förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer vid planering av måltider.

Kostenheten består av ett centralkök och två mottagningskök inom äldreomsorgen. Antal medarbetare är 16 st , med bland annat kostchef, kökschef, kockar och måltidsbiträde. Övriga mottagningskök i förskola, skola och äldreomsorg tillhör respektive rektorsområde/områdeschef.

Produktion under vardagarAntalAntalAntal
 portionermottagningskökavdelningskök
Förskola65019 
Skola18508 
Äldreomsorg   
lunch med efterrätt210214
komplett kvällsmat100 14
Matdistribution*90  
Totalt cirka per dag29002914

*) Varje dag får vårdtagare med biståndsbeslut för matdistribution en komplett portionsförpackad lunch med efterrätt.
 
Personal i mottagningsköken kompletterar måltiden med potatis/ris/pasta, sallad/kokta grönsaker samt måltidsdryck och bröd.
 
Kostchefen har övergripande ansvar för kostenheten vilket innefattar bland annat ekonomi, matsedelsplanering, verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö- och hygienfrågor, utbildning/fortbildning och livsmedelsavtal.
Har du frågor eller funderingar kring verksamheten kontakta oss gärna.

Senaste publiceringsdatum: 2017-06-01
Sök på hela astorp.se