Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du på grund av ett  funktionshinder har omfattande svårigheter att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära målpunkten, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet handläggs av personal på Medborgarkontoret.
För ansökningsblankett och/eller information är du välkommen att kontakta handläggarna på Medborgarkontoret på tel 042-643 00.
   

                                                                                                  Läs mer
 

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Besöksadress:
Storgatan 7
265 80 Åstorp

 
Tfn: 042-643 00
Fax: 042-642 10
E-post: mbk@astorp.se