Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Landshövdingefond, ansökan, konst, kultur, fond, Åstorp, Familjen Helsingborg

Foto: Michael Svensson / Åstorps kommun

Föreningar och organisationer, sök bidrag ur Landshövdingefondena Per Westling och Bengt Petris

Fondena stöder allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom det tidigare Kristianstads län. Allmännyttiga ändamål är exempelvis välgörande, konstnärlig, kulturell eller liknande verksamhet, även sådan som främjar vetenskaplig forskning och liknande.

Ansökan

Skriftlig ansökan ska ha kommit in senast den 31 augusti.
Av ansökan ska framgå en kort beskrivning av syfte och mål, vilket belopp du söker och från vilken fond, samt namn och fullständig adress. Ansökan skickas till fondernas sekreterare:

Landshövdingefonderna
att. Marita Svensson
Länsstyrelsen Skåne
291 86 KRISTIANSTAD

Utdelning 20 000 kr och 55 000 kr

Från Per Westlings Fond delas detta år ut sammanlagt 20 000 kr och från Bengt Petris Fond 55 000 kr. Besked om utdelning lämnas under december månad då även eventuella utbetalningar sker. Ingen särskild ansökningsblankett behövs.

Notering

Landshövdingefonden består av två stiftelser, Landshövding Per Westlings Fond, samt stiftel-sen Landshövding Bengt Petris Fond.När du vill veta mer, kontakta…

Marita Svensson
Sekreterare Landshövdingefonderna
marita.svensson@lansstyrelsen.se
010-224 16 61

Senaste publiceringsdatum: 2017-07-07
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna