Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Två dagvattendammar planeras i Åstorp

Foto: Karta dagvattendammar

Säkrare hantering av regnvatten med två nya dammar

Vid mycket regn så ska vi se till att vattnet leds bort så vi minimerar risken för översvämningar. Därför byggs nu två nya dagvattendammar på södra industriområdet, vid JI-TE gatan. 

Inom kort så kommer vi att påbörja bygget av två nya dammar på södra industriområdet i Åstorp. Dammarna ska fungera som avlastning av regnvatten när det regnar mycket på kort tid och det kommer även att byggas en väg mellan dammarna för att kunna serva och rensa anläggningen. I september beräknas dammarna vara färdiga.

 

Samtidigt med bygget av dammarna kommer även ny industri väg att byggas i Malmgatans förlängning söderut. Vår målsättning är att trafiken i området inte ska påverkas under byggtiden.

När du vill veta mer, kontakta...

Jörgen Wallin

Teknisk chef Åstorps kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

Tel 042-640 80

tekniska@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-05
Sök på hela astorp.se

Michael Svensson

Kommunikatör, webbansvarig

Åstorps kommun

Tel. 042 - 643 22

michael.svensson@astorp.se

Senaste 3 nyheterna