Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Näringslivsprogram Åstorps kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2015.01.26


Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen och att fler människor blir anställningsbara. Etablering och tillväxt för företagen skall underlättas.”


Vision:

Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer


Åstorps kommun arbetar tillsammans med övriga intressenter såsom Företagarna, Handelsklubben, LRF, Åstorps Näringslivs Forum, ÅNF, med att stärka och utveckla näringslivet. Alla aktörer har ett gemensamt ansvar för näringslivsprogrammet och dess innehåll samt målsättningar i samförstånd. Kommunens roll är att inom sina olika ansvarsområden medverka till goda förutsättningar för företagande. I detta innefattas även god tillgång till bostäder, utbildning, kommunikationer, infrastruktur och samverkan för regional utveckling. Definition av näringslivet inkluderar även besöksnäringen.


Kommunens fokusområden syftar till att stärka visionen. Näringslivsprogrammet arbetar inom fokusområdet: Fler i arbete och fler företag


Effektområden

  • Mötesplatser och dialog
  • Befintliga företag
  • Nya företag
  • Sysselsättning och kompetensförsörjning
  • Nyföretagande
  • Ungt företagande
  • Regional samverkan


Aktiviteter​

Mötesplatser och dialog

Fortsatt utveckling av Åstorps Näringslivs Forum, möten sker fyra gånger per år

Genomföra frukost- och lunchträffar och andra möten med och för företag

Befintliga företag

Genomföra 50 – 100 företagsbesök per år.

Sprida information om näringslivets betydelse inom den kommunala organisationen


Nya företag

Aktiv marknadsföring av befintlig planlagd mark, industrimark och lokaler.

Kunskap om företagens behov vid etablering ska säkerställas inom kommunen.

Sysselsättning och kompetensförsörjning

Entreprenörscaféer för grundskola, komvux och SFI

Evenemang/mässa/speed dating tillsammans med företagen i åk 9

Samarbete med Arbetsförmedlingen; som kommer ut två – tre ggr/läsår för att träffa elever i åk 8 och 9 – information om arbetsliv, populära yrken, framtidsyrken etcetera.

Samarbete med Campus; Tycho Brahe skolan – skapa goda förebilder, visa på möjligheter för elever att läsa på högskola.

Studiebesök på företag i Åstorp • Besök av företag på skola, komvux och SFI

Nyföretagande

Arrangera träffar för presumtiva nyföretagare flera gånger per år.

Utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringen.


Ungt företagande

Utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringen

Skapa kluster för ungt företagande


Näringslivsutvecklare Åstorps kommun 042-643 83


Se även program i länk "Näringslivsprogram Åstorps kommun"


Senaste publiceringsdatum: 2017-03-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Susann Cardell
Näringslivsutvecklare/turism
042-643 83
0731-48 75 60
susann.cardell@astorp.se

läs vidare

NäringslivsprogramPDF (pdf, 381.6 kB)