Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Rekreationsområde Makadammen

är ett Leaderprojekt som består i att genomföra en förstudie för att säkerställa vilka åtgärder och insatser som behövs för att utveckla området till ett aktivt och attraktivt rekreationsområde.

Leader nordvästra Skåne med Öresund och Jordbruksverket har godkänt en förstudie under åtta månader för att inventera utvecklingsbehovet av rekreationsområdet Makadammen som ligger på Söderåsen.

  

Projektet ska genomföras genom Leadermetoden, grundläggande för Leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Den ska skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

 

Förstudien innebär en kartläggning av möjligheterna att anlägga och utveckla rekreationsområde för invånare och besökare, kring och i anslutning till Makadammen. Det ska kopplas ihop med Tingvalla där bland annat Skåneleden går.

Arbetet syftar till att öka attraktiviteten i området och att skapa nya mötesplatser i regionen. Här finns möjligheter för utveckling av området för upplevelser året runt med rika natur- och kulturvärden. Närheten till kommunikationer såsom tåg, buss och till centralort gör området attraktivt och lättillgängligt.


Projektet kommer att pågå i åtta månader med start den 1 januari 2017.


Kontaktperson

Susann Cardell

Näringslivsutvecklare

susann.cardell@astorp.se

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Susann Cardell
Näringslivsutvecklare/turism
042-643 83
0731-487560
susann.cardell@astorp.se


Medborgarkotnoret

Besöksadress:
Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-643 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se