Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Björnås förskola

En förskola med fem avdelningar

Björnås förskola är en kommunal förskola med utomhusprofil där vi har 1-5 års avdelningar. Mesta tiden befinner vi oss i skogen på Björnås. Den gröna flaggan vajar stolt på vår fasad sedan maj 2010. Detta innebär att vi har blivit certifierad inom grön flagg för vårt miljöarbete med barnen.


Vår Vision

Genom att ta tillvara på varnadras olikheter, visa respekt och tillit, vill vi ge möjlighet för varje individ att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.


Fokusområden

  • Vi har ett inkludernade förhållningsätt
  • Öka måluppfyllelsen


Verksamhetsmål

Björnås förskola


Vi vill ge alla barn en språkstimulerande miljö

• En språkstimulerande miljö stärker barnet och ger den möjligheter till ett aktivt deltagande och inflytande i den dagliga verksamheten på förskolanVärdegrunden


Varje barns och vuxnas människovärde är lika. En god självkänsla är grunden för allt lärande. Det skapar hopp, tillit till den egna förmågan och tron på förverkligandet av drömmarna om framtiden.


Vi accepterar inga kränkningar, varken fysiska eller psykiska

Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi accepterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång

Hos oss blir alla barn sedda och vi ger dem glädje, trygghet, lugn och ro

Genom att:

  • Vi respekterar varandras känslor och att alla människor är olika.  
  • Vi utgår från det kompetenta barnet. 
  • Vi hjälper barnen i sitt bemötande gentemot barn och vuxna genom att vara bra förebilder själv. 
  • Vi uppmuntrar barnet att vara delaktig och utgår efter barnens intresse och nyfikenhet. 
     
  • Du ska vara så mot andra som du själv vill att andra ska vara mot dig


Förskolan har rätt att hålla stängt 4 gånger per år för planering och fortbildning.


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Logga område Öst

Björnås förskola
Rönnvägen 19
265 32 Åstorp
Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor/förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Vid förskolefrågor kontakta

Anki Wetterlöv
Biträdande förskolechef
042-643 37

ann-katrin.wetterlov@astorp.se


Els-Mari Schildt
Expedition
042-643 69
els-mari.schildt@astorp.se