Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Välkommen till Fröhusets förskola

Klicka på bilden för större upplösning. Foto: Pernilla Nilsson / Åstorps kommun

Förskolan består av två enheter, fördelade i tre hus och med en gemensam gård.
Varje enhet har barn mellan 1 - 5 år


Avdelningarna Lingon, Blåbär och Rönnbär bildar en enhet.
På Lingon går våra 3-åringar
På Blåbäret går våra 1-2-åringar
På Rönnbären har vi  4 - 5-åringar.


Avdelningarna Hallon - Björnbär - Smultron bildar en enhet.
På Hallonet går barn som är 1- åringar.
På Björnbären går barn som är 2 - 3 åringar.
På Smultronet går  4 - 5 åringar.


Öppettider på förskolan:

6:30-18:00

 

Vi har en facebooksida där vi presenterar en del aktiviteter. Följ oss gärna på FröhusetKvidinge, Åstorps Kommun

 

* Följ oss gärna på facebook: FröhusetKvidinge,Åstorps KOmmun


På Fröhusets Reggio Emilia inspirerande förskola:


Vill vi att BARNEN ska mötas av PEDAGOGER som är lyssnande, utmanande och medforskande.


Genom detta vill vi att BARNEN ska känna sig trygga,

ha inflytande samt uppmuntras att bli självständiga, nyfikna och utforskande.


BARNENS intresse ska avspegla sig i MILJÖN som ska vara föränderlig, inbjudande och lärorik både inne och ute.


MATERIALET ska vara tillgängligt, utmanande, inspirerande och anpassat efter BARNENS behov och intressen.

 

Vi använder DOKUMENTATIONEN som ett arbetsverktyg för att tillsammans med BARNEN och FÖRÄLDRARNA reflektera, synliggöra och följa upp lärprocesserna på förskolan.REGGIO EMILIA FILOSOFIN:

- står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistiskt livshållning.

- bygger på en stark tro på människans möjligheter.

- har en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta.

- har en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vill du veta mer om Reggio Emilia gå in på länken nedan.

www.reggioemilia.se/omreggiolänk till annan webbplats.htmArbetssätt

Vi arbetar i enlighet med läroplanen Lpfö 98 rev 2010 mål och riktlinjer.

Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Vi har barnens behov och delaktighet som utgångspunkt i vårt arbete.


För oss är det viktigt att barnen ska känna sig kompetenta och utvecklas i vår verksamhet och miljö.

I ett lärande som är meningsfullt, kreativt, utforskande och i takt med vår samtid.

Vi skapar miljöer som är utmanande och föränderliga utifrån barnens intressen och behov.


Det ska finnas möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Barnen får tillfälle till att forska och upptäcka olika fenomen och deras förvandlingar.

Barnen och pedagogerna är medforskare tillsammans inom det projekt som barnen visat intresse för.

Barn och pedagoger lär av varandra, samarbetar och möts i varandras olikheter.

Senaste publiceringsdatum: 2017-10-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Fröhuset
Skolgatan 2
265 71 Kvidinge

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.seAnnica Nilsson
Bitr. förskolechef

0734- 17 53 99

annica.nilsson@astorp.se

Direktnummer till avdelningarna

Stor Björnbären

0734-2543-59

Rönnbären uppe

0734-25 43 60

Lingon

0734-25 43 61

Blåbär

0734-25 43 62

Rönnbären
0734-25 43 63

Hallon

0734-25 43 64

Björnbär
0734-25 43 65

Smultron
0734-25 43 66

Lilla Köket

0734-25 43 67

Köket stora huset

0734-25 43 68