Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hagagårdens förskola


Välkomna till Hagagårdens förskola en del av Område Centrum!

 

                           "Våra elever har en stark tilltro till sin egen förmåga

                                        och en insikt om sin egen potential"

 

 

Hagagården är en 2 avdelnings förskola som ligger i Åstorps Centrum. Fokus på förskolan är trygghet, undervisning, språk och värdegrundsarbete.  

 

Förskolans verksamhet utgår ifrån:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan Lpfö 98/16
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • FN's barnkonvention.                        "Förskolan skall vara barnens arena och ge alla barn

                                 möjlighet till utveckling, lek och lärande"  • Språket i fokus! Vi arbetar aktivt med språk och kommunikation, TAKK, tecken kommunikation är en stor del av vår vardag för att stärka det talade språket.
  • Undervisning i förskolan! Vi deltar i ett 3 årigt forskningsprojekt kring undervisning i förskolan IFOUS.
  • Grön Flagg! hållbar utveckling ingår i vår verksamhet, vi är certifierade, läs mer på hsr.selänk till annan webbplats


Senaste publiceringsdatum: 2017-09-06
Sök på hela astorp.se