Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kolhuggarens förskola


Förskolan i Nyvång är Qualiscertifierad. Läs gärna rapporten genom att klicka på länken här. RapportPDF (pdf, 368.1 kB)


Förskolan är stängd 16/2

 

Nu använder Kolhuggaren EdWise för information och dokumentation till vårdnadshavare.

Kolhuggaren är en förskola med tre avdelningar, Humlan och Björnen som ligger i själva huvudbyggnaden, och Gruvparken, som är en friliggande villa. Vi startar och avslutar dagen gemensamt. På Humlan och Björnen tillbringar 1-3 åringarna sin dag, medan 4-5 åringarna går till Gruvparken måndag-tisdag och torsdag-fredag mellan kl.7.00-14.00. På onsdagar är vi tillsammans på Kolhuggaren.

Kolhuggarens förskola
Titta gärna på filmen (länken nedan) om hur en dag på förskolan ser ut.
Film om förskolan
 

Nyvång bildar rektorsområde tillsammans med Hyllinge och går under namnet Väst. Vår vision i område Väst är:


"Tillsammans når vi goda resultat i en trygg och utvecklande miljö"


Våra prioriterade mål för att sträva efter att uppnå vår vision är:


•Våra verksamheter når goda resultat.

•Våra arbetssätt ger stöd och utmaningar till samtliga barn och elever.

•Våra verksamheter har en värdegrund som synliggörs i det dagliga arbetet.


Och utifrån läroplanen:

" Förskolans uppdrag...
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."      
(Lpfö 98, rev 2010)


Senaste publiceringsdatum: 2018-02-26
Sök på hela astorp.se