Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Örtagården

Förskolan är stängd den 14/5

Läs förskolans Likabehandlingsplan härlänk till annan webbplats

Örtagårdens förskola finns i Hyllinge och består av två avdelningar: Månen och Solen.

Förskolans mål
Förskolans läroplan ligger till grund för verksamhetens planering och genomförande.


Arbetssätt
Vi utgår ifrån var det enskilt barnet befinner sig utvecklingsmässigt och anpassar verksamheten efter varje barns behov. Den språkliga medvetenheten löper som en röd tråd för alla barn på Ro 2. Leken, både den fria och den organiserade, har en central roll i det dagliga arbetet, liksom att utveckla barnens motoriska färdigheter. Vi vistas mycket utomhus, och lägger stor vikt vid vår miljö.


Elevansvar
Barnen ges ansvar utifrån ålder och mognad.


Föräldrainflytande
Genom daglig kontakt, enkäter, föräldramöten, utvecklingssamtal.


Utvärdering
Vi jobbar med gemensam kompetensutbildning och utvärdering inom arbetslagen och kommer att stänga verksamheten tre dagar per år.


Förskolans miljö
Förskolorna Örtagården och Kryddan är belägna på en stor och härligt tomt, som även våra andra förskolor har tillgång till. Närheten till skogen och dammen gör också att vi känner oss privilegierade beträffande utemiljön.
 

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-24
Sök på hela astorp.se