Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Östra förskolan

Detta är förskolan som är  "mitt i byn" med närhet till biblioteket, Perslund, Badhushallen och skogen. Hos oss vill vi att barnen ska känna sig trygga  och att varje dag blir rolig och lärorik.

 
På vår förskola har vi barn i åldrarna 1-5 år.


Vår vision

Genom att ta tillvara på varandras olikheter, visa respekt och tillit, vill vi ge möjlighet för varje individ att utveckla maximalt utifrån sina förutsättningar.


Fokusområde

  • Vi har ett inkluderat förhållningsätt
  • Öka måluppfyllelsen


Verksamhetsmål

Östra Förskolan

  • Vi vill ta vara på varandras olikheter
  • Verksamheten anpassas efter barnens intresse och mognad


Vår verksamhet består bla av gymnastik och rörelse, mycket utevistelse, härliga naturupplevelser i skogen och massor av lek. Vi anser att leken är ett fantastiskt redskap för barnens inlärning.

 
Tre dagar i veckan arbetar vi i tvärgrupper med äldre och yngre barn var för sig.
Vi arbetar då med vårt tema, går till skogen och har gymnastik.

En dag på förskolan.
07.30 Vi äter frukost.
08.00 Fri lek
09.00 Fruktstund, gymnastik eller tema sen går vi ut.
11.30 Lunch
12.00 Fri lek eller vila
14.30 Mellanmål
15.30 Utelek
Vill ni läsa om vår lokala arbetsplan så kan du göra det härPDF (pdf, 389.7 kB).


På vår förskola har vi en  plan mot diskrininering och kränakande behandling här.PDF (pdf, 275.5 kB)


Förskolan har rätt att hålla stängt 4 gånger per år för planering och fortbildning.


Föräldraråd

På Tingdalsområdet har vi ett föräldraråd. Två gånger per termin träffas representanter och personal från alla förskolorna och skolorna tillsammans med rektorerna. Här har man möjlighet att ta upp tankar och funderingar och komma med egna synpunkter.

Vi har just nu Frida Andersson och Linda Arenhag som representanter från Östra Förskolan. Är ni som förälder på vår förskola intresserad av att vara representant för vår förskola så säg till personalen.

Alla är välkomna på dessa träffar.

Östra Förskolans blogg

http://ostraforskolan.moobis.se/länk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-31
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Logga område Öst

Östra Förskolan
Floragatan 1
265 31  ÅSTORP

Länk till kartalänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Vid förskolefrågor kontakta

Ann-Katrin Wetterlöv

Biträdande förskolechef

042-643 37

ann-katrin.wetterlov@astorp.se


Els-Marie Schildt
Rektorsassistent
042-643 69
Fax: 042-642 66
els-mari. schildt@astorp.se


Rävlyan: 0734- 25 42 55

Björnboet: 0734- 25 42 63
ostraforskolan.tingdalsskolan
@edu.astorp.se


Plan mot hot och våld i arbetsmiljön,


Plan mot diskriminering och kränkade behandling, Läs här