2017-12-14, kl 13:06. Vår telefonleverantör Telenor har problem med sitt nät, därför kan det vara svårt att nå oss. I vissa fall kanske det inte går alls att ringa in till oss. Försök senare eller maila kommun@astorp.se. Vi har inte fått någon prognos när felet kan bli åtgärdat.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Olycksfallsförsäkring

 

Åstorps kommun har tecknat försäkring hos Protector för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges i bifogad pdf i högerspalten från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2017. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Om du behöver använda försäkringen

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan/verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.


Skadeanmälan Skadeanmälan ska göras skriftligt till Protector och finns för nedladdning på deras hemsida. För undvikande av preskription bör anmälan göras inom 3 år.


Senaste publiceringsdatum: 2017-06-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Blankett