Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Pedagogiskt Mediacentrum

Välkommen till Pedagogiskt Mediacentrum - PMC - !
- En verksamhet under ständig uppbyggnad!

PMC hjälper dig att:
• handleda dig i användandet av digitala verktyg
• få tips och idéer för din undervisning
• hitta specialprogram till just Din elev
• lösa problem med Edwise
• hitta nya spännande verktyg i lärandet
 

Logotyp för skoldatatek


Gå gärna in på vår Facebooksida!länk till annan webbplats

Digital kompetens är en grundläggande färdighet som blir allt viktigare. Ny skollag och ny läroplan betonar förmågan att använda och lära med digitala verktyg. Begreppet omfattar kunskaper, färdigheter och attityder till digitala verktyg och IKT. Varje barn/elev i Åstorps kommun ska garanteras förutsättningar att erhålla digital kompetens för att ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förberedas för vidare studier och för yrkesliv.


Denna övergripande verksamhet med integrerat Skoldatatek, har Åstorps kommun nu ökade möjligheter att utveckla och långsiktigt säkerställa arbetet med IKT i skolornas dagliga verksamhet. Ett Pedagogiskt Media Center — PMC — möjliggör lärmiljöer där samspelet mellan olika professioner inom IT och pedagogik skapar ett helhetstänkande för ökad måluppfyllelse för eleven.


Genom detta hoppas vi också skapa bättre förutsättningar för att ge elever med behov av extra stöd, ständigt ökade kunskaps- och färdighetsutmaningar och en ökad resultat- och måluppfyllelse samt nya upplevelser utifrån sina egna förutsättningar.


PMC står för spetskompetens, omvärldsbevakning, råd och stöd och kompetensutveckling till skolor i Åstorps kommun inom områdena specialpedagogik, digitala lärresurser och skolbibliotek. Vi på PMC kommer huvudsakligen att finnas till hands ute i verksamheterna för att kunna ge råd och stöd, driva utveckling och fortbilda personal, men det ska även finnas möjlighet att besöka oss i PMC:s lokaler på Björnekullaskolan.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Pedagogiskt mediacentrum
Timmergatan 2

265 22 Åstorp

Länk till kartalänk till annan webbplats


pmc@astorp.se

Mats Petersson
IT-utvecklare
0734-17 53 55
mats.petersson@astorp.se

Susanne Bengtsson

Specialpedagog

0734- 25 40 77

susanne.bengtsson@astorp.se

Emil Jensen

Systemförvaltare / IT-pedagog
042- 640 00
emil.jensen@astorp.se


Läs vidare

Alternativa verktyg i Åstorp 2015
ListaPDF (pdf, 213.4 kB)