2017-12-14, kl 13:06. Vår telefonleverantör Telenor har problem med sitt nät, därför kan det vara svårt att nå oss. I vissa fall kanske det inte går alls att ringa in till oss. Försök senare eller maila kommun@astorp.se. Vi har inte fått någon prognos när felet kan bli åtgärdat.

Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Personal

Denna avdelning är avsedd för bildningsförvaltningens personal i första hand och innehåller förvaltningens olika blanketter, riktlinjer och rutiner.

Senaste publiceringsdatum: 2016-05-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt