Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bygglov och tillstånd

Åstorps kommun, Åstorp, boende, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

Bygglov krävs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från kraven på bygglov. Detta gäller till exempel för friggebodar, trädäck och skärmtak.

Det kan även krävas bygglov för att anordna plank och murar eller för upplag.


Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan bygglov.


För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. För tillfällig användning av mark eller byggnader kan ibland tidsbegränsade bygglov lämnas.


Åtgärder som inte kräver lov kan vara anmälningspliktiga. Kontakta alltid bygglovskontoret för rådgivning om du är osäker.

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovskontoret

Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Ingvar Persson

ingvar.persson@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042-64071

 

Håkan Nilsson

hakan.nilsson@astorp.se
Bygglovshandläggare
Tel. 042-640 63