Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bygglov och tillstånd

Åstorps kommun, Åstorp, boende, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningens Byggkontor tar emot ansökningar om bygglov och förhandsbesked för fastigheter i Åstorps kommun och i de flesta fall är det också Byggkontoret som fattar beslut om bygglovet. I vissa fall beslutas bygglov av Åstorps kommuns Bygg- och miljönämnd.

 


 

För ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningar (gäller endast ansökningar och anmälningar som beviljas) tas en avgift ut. Kontakta alltid Byggkontoret för rådgivning om du är osäker, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

 

Ansökningsblankett för bygglov på fastighet i Åstorps kommun hittas här.länk till annan webbplats

 

 

När krävs bygglov?

Bygglov behövs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa större ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal.

För att sätta upp skylt eller ljusanordning krävs bygglov och ansökningsblankett för det ändamålet finns här.länk till annan webbplats

 

För tillfällig användning av mark eller byggnader kan ibland tidsbegränsade bygglov lämnas. Det kan krävas bygglov för att anordna plank och murar eller för upplag. 

  

Den lagstiftning som reglerar bygglov heter Plan- och bygglagen. I dess nionde kapitel kan läsas mer om bygglov.länk till annan webbplatsNär krävs inte bygglov?

Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan bygglov.

 

För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från kraven på bygglov. Detta gäller till exempel för friggebodar, trädäck och skärmtak.


Kontakta alltid Byggkontoret för rådgivning om du är osäker, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.


Förhandsbesked

Samhällsbyggnadsförvaltningens Byggkontor tar emot ansökningar om förhandsbesked. Ansökan om förhandsbesked hittas här.länk till annan webbplats

 

Ett förhandsbesked innebär inte att man får lov att bygga. När man har fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov. Ett förhandsbesked kan man exempelvis behöva om man ska göra en avstyckning och behöver veta om marken bedöms kunna bebyggas.Anmälningsärenden

Åtgärder som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga, exempelvis om man ska anordna en ny eldstad. Samhällsbyggnadsförvaltningens Byggkontor tar emot Bygganmälningar.

 

Blankett för att anmäla eldstad finns här.länk till annan webbplats

Blankett för övriga ej bygglovspliktiga åtgärder finns här.länk till annan webbplats

 


Kontakta alltid Byggkontoret för rådgivning om du är osäker, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

Senaste publiceringsdatum: 2017-08-31
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggkontoret

Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Ingvar Persson

ingvar.persson@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042 -640 71

Telefontid: Må-tis, tor-fre


 

Håkan Nilsson

hakan.nilsson@astorp.se
Bygglovshandläggare
Tel. 042 - 640 63

Telefontid: Må-tis, tor-fre


 

Jasna Tomic

jasna.tomic@astorp.se

Samordnare
Tel. 042 - 640 61

Telefontid: Må-tis, tor-fre