Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bygglov

Åstorps kommun, boende, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

När du söker bygglov ska du få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan måste vara komplett för att tio-veckorsperioden ska gälla. Kommunen kan komma att behöva förlänga handläggningsperioden med ytterligare tio veckor i väntan på yttrande från remissinstans.

 

Handlingar som ska lämnas in

Ritningar ska föredragsvis vara i A4- eller A3-format, skalenligt måttsatta och försedda med korrekt fastighetsbeteckning. Namnet på den som är ansvarig för ritningen ska anges.


Vid ansökan om bygglov:

  • 2 ex ansökningsblankettlänk till annan webbplats (fyll i noga för att påskynda handläggningen)
  • 2 ex nybyggnadskarta alt utdrag ur baskarta, skala 1:500 (för information om vilken karta som krävs kontakta Metria)
  • 2 ex plan- och fasadritningar, skala 1:100
  • 2 ex uppmätningsritning (vid ändring och tillbyggnad)
  • 2 ex anmälan kontrollansvariglänk till annan webbplats (i de fall kontrollansvarig krävs)

 

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs vid många bygg-, rivnings- och markarbeten. Men vid små ändringar av till exempel en- och tvåbostadshus behövs inte någon kontrollansvarig om inte bygg- och miljönämnden beslutar annat. Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan kräver aldrig en kontrollansvarig.


Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad.

Sök efter kontrollansvarig här >>länk till annan webbplats

 

Byggsamråd

Vid bygglov för större byggnationer krävs byggsamråd hos kommunen. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

 

När får man börja bygga?

När man ansökt och fått sitt bygglov beviljat behöver man ett startbesked från Byggkontoret. Det är ett beslut att du som ansökt får börja bygga. Oftast lämnas startbeskedet i samband med att du får ditt bygglov. Från det datum då bygglovet beviljades måste byggnadsarbetena påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

 

Slutbesked

När bygget är klart får det inte tas i bruk före beslut om slutbesked har lämnats. För att ansökan om att slutbesked ska utfärdas använd denna blankettlänk till annan webbplats.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggkontoret

Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Ingvar Persson

ingvar.persson@astorp.se

Byggnadsinspektör

Tel. 042 -640 71

Telefontid: Må-tis, tor-fre


 

Håkan Nilsson

hakan.nilsson@astorp.se
Bygglovshandläggare
Tel. 042 - 640 63

Telefontid: Må-tis, tor-fre


 

Jasna Tomic

jasna.tomic@astorp.se

Samordnare
Tel. 042 - 640 61

Telefontid: Må-tis, tor-fre


 


Läs vidare