Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Mark och tomter 

 

MAJ 2017 KOMMER INFORMATION ANGÅENDE

KOMMANDE KOMMUNALA VILLATOMTER!

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Emma Ringsbo

emma.ringsbo@astorp.se
Mark- och exploateringsingenjör


Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-643 00