Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bostadsanpassning

Vem kan söka?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionsnedsättningar och därför behöver åtgärda något i sin permanenta bostad.

Ändamålet med bidraget är att personer med funktionsnedsättningar skall kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574).


Åtgärder i bostadens fasta funktioner
Bidrag lämnas till åtgärder avseende bostadens fasta funktioner. Exempel på åtgärder är: tröskelborttagning, bygga ramper, iordningställande av duschplats/duschkabin, montering av hissanordningar, dörrautomatik etc.


Så här söker du bostadsanpassningsbidrag
Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos medborgarkontoret genom att lämna eller skicka in en ansökningsblankett med tillhörande bilagor. I första hand ska det utredas om enbart hjälpmedel räcker för att bostaden skall fungera ändamålsenligt. Hjälp med utprovning av hjälpmedel görs vanligtvis av en arbetsterapeut i kommunen eller annan sakkunning. Om hjälpmedel inte avlöser hindret skriver en arbetsterapeut eller annan sakunnig ett intyg där problemen beskrivs. I din ansökan skriver du sedan vilka åtgärder du ansöker om för att avlösa hindret.
Det är handläggarna på medborgarkontoret som beslutar i ärendet och i vissa mer kostsamma bostadsanpassningsansökningar måste ansökan vidare till socialnämndens arbetsutskott för beslut.

Text

Text

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-31
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Marie Carlberg

Handläggare

042- 642 02

marie.carlberg@astorp.se

Tisdag, torsdag och fredag

Arbetsterapeut

Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen
042-642 88


Arbetsterapeut

Kvidinge, Astern, Rönnåsen, Öster

042-642 87


Arbetsterapeut

Centrum, Backsippan, Punkthuset

042-642 89

Läs vidare
Blanketter