Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Etablering

Ny reform sedan den 1 december 2010

Den 1 december 2010 trädde Regeringens nya reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Reformen innebär bland annat att staten tar ett större ansvar för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. I etableringsplanen ska minst ingå sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En statlig ekonomisk ersättning till den nyanlände som villkoras med ett aktivt deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet införs.


I samband med den nya reformen får nyanlända som har fått uppehållstillstånd efter den 1 december 2010 anvisning via Arbetsförmedlingen. Integrationsenheten i Åstorps kommun arbetar vidare med dessa samt övriga nyandlända och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, mm.


Den som fått uppehållstillstånd i Sverige efter den 1 december 2010 kan få etableringsersättning via Försäkringskassan. Etableringsersättningen är pengar du får när du har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om du har barn kan du också få etableringstillägg. Om du bor ensam kan du få bostadsersättning. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.


Arbetsförmedlingen sa upp sin tjänst Etableringslots den 20 februari 2015 med tre månaders uppsägning. Det innebär att man inte kan välja en lots fr o m den dagen men har rätt till sin nuvarande lots fram till den 20 maj 2015. Har man ingen lots kan man inte välja någon efter den 20 februari. Berörda personer kommer att kontaktas av Arbetsförmedlingen.


För ytterligare information kontakta Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

Senaste publiceringsdatum: 2015-03-02
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bobby Svitzer

Integrationssamordnare

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Tel. 042-64059

bobby.svitzer@astorp.se