Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Öppenvården Navet

För att förebygga missbruk arbetar socialförvaltningen med att sprida kunskap om riskerna med droganvändning och ger möjlighet att anonymt söka stöd för att komma ifrån ett begynnande eller pågående missbruk. Även anhöriga till personer med missbruksproblem kan få hjälp och stöd i form av samtalskontakt enskilt och i grupp. Barn till föräldrar med missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom har möjlighet att ingå i barngrupp för att få hjälp att bearbeta sina upplevelser och sin situation.

Kommunen har en öppenvård, vilket betyder att du kan ta kontakt och få stöd utan att det registreras. Något biståndsbeslut behövs inte till öppenvården.

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Socialsekreterare
042-641 19

042-641 81
socialforvaltningen@astorp.se


Jessica Björn

Områdeschef Myndighetsenheten
042-641 23
jessica.bjorn@astorp.se

 

Malin Olsson

Områdeschef Öppenvården Navet

Socialförvaltningen

042-640 95

malin.olsson@astorp.se


Öppenvården Navet
042-674 26
Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19
265 35 ÅSTORP