Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anslagstavla

Sammanträdesplan 2017

Här finns sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden sker i Kulturhuset Björnen, om inget annat särskilt angivits på kallelsen.

För kallelser, dagordning och protokoll använd menyn till vänster för att välja organ som är av intresse.

Våren 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

30

27

27

24

29

26

Kommunstyrelsen

11

1

1

5

3

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11, 18

1, 15

1, 15

5, 19

3, 17

7, 21

Kommunstyrelsens personalutskott

26

-

16

20

18

-

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

-

21

-

20

-

20

Bildningsnämnden

25

22

29

26

24

21

Bildningsnämndens arbetsutskott

11

8

15

12

10

7

Bygg- och miljönämnden

17

21

21

18

16

13

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

3

7

7

4

2, 31

-

Kultur- och fritidsnämnden

31

-

14

-

9

13

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

17

28

-

25

30

-

Socialnämnden

23

20

20

19

15

19

Socialnämndens arbetsutskott

10

7

7

4

2

7

Räddningsnämnd

31

-

7

-

23

-

Överförmyndarnämnd

9

6

6

10

8

12

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

27

-

-

AB Kvidingebyggen

-

7

7

4

-

20

Björnekulla Fastighets AB

-

7

7

4

-

20

Björnekulla IT AB

-

7

7

4

-

20

Björnekulla Utvecklings AB

-

28

-

-

23

-

Folkhälsorådet

-

-

-

-

-

-

Pensionärsrådet

-

-

16

-

-

8

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

-

2

-

24

-

Handikapprådet

-

-

-

-

-

-

Revisionen

19

23

23

10, 27

18

8

Hösten 2017

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

28

25

30

27

18

Kommunstyrelsen

-

9

6

4

1, 22

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

9, 23

6, 20

4, 18

1, 15

6, 20

Kommunstyrelsens personalutskott

-

24

21

19

16

-

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

-

22

-

17

-

19

Bildningsnämnden

-

30

27

26

23

11

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

16

13

11

8, 29

 

Bygg- och miljönämnden

-

22

19

17

Inställt

5,19

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

8

5

3

Inställt

5

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

5

3

7

5

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

-

22

19

24

21

-

Socialnämnden

-

21

18

16

20

11

Socialnämndens arbetsutskott

4

8

5

3

7, 28

-

Räddningsnämnd

-

29

-

24

-

19

Överförmyndarnämnd

-

7

11

9

6

4

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

-

-

-

AB Kvidingebyggen

-

29

26

31

-

5

Björnekulla Fastighets AB

-

29

26

31

-

5

Björnekulla IT AB

-

29

26

31

-

5

Björnekulla Utvecklings AB

-

23

-

-

14

-

Folkhälsorådet

-

-

-

-

-

-

Pensionärsrådet

-

-

7

-

-

14

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

24

-

-

30

-

Handikapprådet

-

-

-

-

-

-

Revisionen

-

10

14

5

16

14

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-11-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci
Kommunsekreterare/

tf. administrativ chef
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare

ArvodesreglementePDF (pdf, 156.2 kB)