Digital anslagstavla

Här hittar du anslag för protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Protokollen för nämnderna och kommunfullmäktige publiceras ofta inom två dagar efter att det anslagits. Länk till dessa protokoll finns i slutet av respektive anslag.

Ett beslut som är fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, en kommunal nämnd eller utskott, kan överklagas via en laglighetsprövning. Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att anslaget sattes upp. Domstolen kan enbart pröva lagligheten av beslutet och prövar inte beslutets lämplighet.

Överklaga ett beslut - förvaltningsrätten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anslag

Tillkännagivanden

Det finns just nu inga publicerade tillkännagivanden

Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning

Det finns just nu inga publicerade tillkännagivanden enligt speciallagstiftning

Kontakt