Gemensam Räddningsnämnd för Klippan och Åstorps kommuner

Typ:
Anslag

Organ:
Gemensam Räddningsnämnd för Klippan och Åstorps kommuner

Sammanträdesdatum:
2020-05-19

Anslaget sattes upp:
2020-05-20

Anslaget tas ned:
2020-06-11

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2020-05-19