Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp 2020-05-14

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunala pensionärsråd

Sammanträdesdatum:
2020-05-14

Anslaget sattes upp:
2020-05-18

Anslaget tas ned:
2020-06-09

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2020-05-19