Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-05-20

Anslaget sattes upp:
2020-05-20

Anslaget tas ned:
2020-06-11

Protokollet finns tillgängligt:

Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2020-05-20