Socialnämnden 2020-05-20

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-05-20

Anslaget sattes upp:
2020-05-20

Anslaget tas ned:
2020-06-11

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2020-05-20