Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess)

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-05-20

Anslaget sattes upp:
2020-05-20

Anslaget tas ned:
2020-06-11

Senast ändrad • 2020-05-20