Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Bygg- och miljönämnden, 2020-06-15

Typ:
Anslag

Organ:
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:
2020-06-15

Anslaget sattes upp:
2020-06-17

Anslaget tas ned:
2020-07-10

Protokollet finns tillgängligt:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Protokoll bygg- och miljönämnd 2020-06-15

Senast ändrad • 2020-06-26