Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-17

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-06-17

Anslaget sattes upp:
2020-06-17

Anslaget tas ned:
2020-07-09

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2020-06-17