Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Protokoll Kommunfullmäktige 2020-06-22

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2020-06-22

Anslaget sattes upp:
2020-06-26

Anslaget tas ned:
2020-07-20

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-06-26