Kultur- och fritidsnämndens arbetsuskott, 2020-08-25

Typ:
Anslag

Organ:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Anslaget sattes upp:
2020-08-27

Anslaget tas ned:
2020-09-17

Protokollet finns tillgängligt:
Bildningsförvaltningen

Senast ändrad • 2020-08-27