Kommunstyrelsens arbetsutskott

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-09-02

Anslaget sattes upp:
2020-09-02

Anslaget tas ned:
2020-09-24

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2020-09-02