Kommunfullmäktige 2020-08-31

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2020-08-31

Anslaget sattes upp:
2020-09-03

Anslaget tas ned:
2020-09-25

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-09-03