Bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-03

Typ:
Anslag

Organ:
Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-09-03

Anslaget sattes upp:
2020-09-07

Anslaget tas ned:
2020-09-29

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-09-07