Kommunfullmäktiges Samhällsberedning, 2020-09-15

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktiges samhällsberedning

Sammanträdesdatum:
2020-09-15

Anslaget sattes upp:
2020-09-15

Anslaget tas ned:
2020-10-07

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-09-15