Bildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-07

Typ:
Anslag

Organ:
Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-10-07

Anslaget sattes upp:
2020-10-08

Anslaget tas ned:
2020-10-30

Protokollet finns tillgängligt:
Bildningsförvaltningen

Senast ändrad • 2020-10-08