Kultur- och fritidsnämnden

Typ:
Anslag

Organ:
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-10-06

Anslaget sattes upp:
2020-10-09

Anslaget tas ned:
2020-11-02

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-10-09