Kommunfullmäktiges Samhällsberedning, 2020-11-17

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktiges samhällsberedning

Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Anslaget sattes upp:
2020-11-17

Anslaget tas ned:
2020-12-10

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2020-11-17