Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-11-17

Typ:
Anslag

Organ:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Anslaget sattes upp:
2020-11-18

Anslaget tas ned:
2020-12-10

Protokollet finns tillgängligt:
Bildningsförvaltningen

Senast ändrad • 2020-11-18