Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess) 2020-11-19

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2020-11-19

Anslaget sattes upp:
2020-11-19

Anslaget tas ned:
2020-12-11

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2020-11-19