Protokoll Överförmyndarnämnden 4K 2020-08-25

Typ:
Anslag

Organ:
Gemensam överförmyndarnämnd 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Perstorps kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad • 2020-11-25