Kultur- och fritidsnämndens 2021-04-27

Typ:
Anslag

Organ:
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2021-04-28