Kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp, 2021-05-20

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunala pensionärsråd

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2021-05-24