Överförmyndarnämnden 2021-09-07

Typ:
Anslag

Organ:
Gemensam överförmyndarnämnd 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Perstorps kommun

Senast ändrad • 2021-09-14