Kommunfullmäktiges samhällsberedning

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunfullmäktiges samhällsberedning

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Länk till protokollet

Senast ändrad • 2021-10-13