Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-11

Typ:
Anslag

Organ:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2021-11-17