Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-11-23

Typ:
Anslag

Organ:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Kommunstyrelseförvaltningen, Åstorp

Senast ändrad • 2021-11-24