Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-08

Typ:
Anslag

Organ:
Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Bildningsförvaltningen

Senast ändrad • 2022-06-08

Kontakt