Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess) 2022-06-21

Typ:
Anslag

Organ:
Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Anslaget sattes upp:

Anslaget tas ned:

Protokollet finns tillgängligt:
Socialförvaltningen

Senast ändrad • 2022-06-21

Kontakt